Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
 

Tên cơ quan: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình

Họ và tên: Trần Công Tám

Chức vụ/chức danh: Chi cục trưởng – người phát ngôn

Điện thoại: 0972095999

Email:tamtc.snn@quangbinh.gov.vn

[Trở về]
Thông báo