Bản in     Gởi bài viết  
Phân công cán bộ chỉ đạo công tác tiêm phòng đợt II/2017 
 Ngày 19/9/2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 382/CNTY-QLDB về việc phân công cán bộ chỉ đạo theo dõi tiêm phòng vaccine đợt 2/2017. Tổ chị đạo gồm các đồng chí:

1. Đ/c Dương Viết Phương Tuấn - Phó Chi cục trưởng - Chỉ đạo chung

2. Đ/c Phan Thị Thu Hiền - CV phòng QLDB - chỉ đạo địa bàn huyện Quảng Ninh

3. Đ/c Trần Văn Dương - CV phòng QLG và KTCN - chỉ đạo địa bàn huyện Bố Trạch

4. Đ/c Lê Hồng Kỳ - Phó trưởng phòng TTrPC - chỉ đạo địa bàn Thị xã Ba Đồn

5. Đ/c Cao Thị Hải - trưởng  phòng QLDB - chỉ đạo địa bàn huyện Quảng Trạch

6. Đ/c Hoàng Xuân Thành - trưởng phòng QLT và TACN - chỉ đạo địa bàn huyện Tuyên Hóa

7. Đ/c Ngô Văn Mạnh - CV phòng QLDB - chỉ đạo địa bàn huyện Minh Hóa

8. Đ/c Nguyễn Anh Dũng - CV phòng QLG và KTCN - chỉ đạo địa bàn huyện Lệ Thủy và Đồng Hới

Tổ chỉ đạo của các huyện, thị, TP do Trưởng trạm phân công trách nhiệm cán bộ theo dõi và chỉ đạo tiêm phòng cụ thể. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cán bộ chỉ đạo của Chi cục.

Nội dung cụ thể 

[Trở về]