Bản in     Gởi bài viết  
Phân công cán bộ chỉ đạo công tác tiêm phòng năm 2017 
 Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND tỉnh ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiêm phòng vaccine bệnh LMLM năm 2017; Kế hoạch số 177/KH-SNN-CNTY ngày 24/1/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiêm phòng các loại vaccine gia súc, gia cầm năm 2017. Để chủ động kiểm tra, giám sát chỉ đạo công tác tiêm phòng các loại vaccine gia súc, gia cầm từ cơ sở đến cấp tỉnh. Chi cục phân công danh sách cán bộ chỉ đạo, theo công tác tiêm phòng tại các địa phương (Cụ thể tại đây).
 
[Trở về]