Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vaccine LMLM cho gia súc tỉnh Quảng Bình năm 2017 
 Ngày 08 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 4046/QĐ-UBND tỉnh về việc phe duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vaccine LMLM cho gia súc tỉnh Quảng Bình năm 2017, theo đó:

1. Bên dự thầu mư sắm: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình

2. Giá gói thầu 2.432.153.000 đồng (bao gồm VAT)

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày 

6. Bên nhà thầu thực hiện gói thầu: công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thẻ theo các quy định hiện hành.

Nội dung cụ thể 

[Trở về]