Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền công tác tiêm phòng vắc xin các loại cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh 
Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn gia súc, gia cầm, nhiều năm qua cho thấy đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin theo đúng yêu cầu sẽ tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm; các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng, làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM), Tụ huyết trùng (THT) trâu bò, Dịch tả lợn (DTL), Dại chó, mèo, Cúm gia cầm và các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2160/KH-UBND ngày 30/11/2016 về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017, Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 10/02/2017 về việc tiêm phòng vắc xin bệnh LMLM gia súc năm 2017; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 177/KH-SNN-CNTY ngày 24/01/2017 về việc tiêm phòng các loại vắc xin gia súc, Kế hoạch số 180/KH-SNN-CNTY ngày 25/01/2017 về việc tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm.
Theo đó, trong năm 2017 sẽ tổ chức 02 đợt tiêm phòng chính cho đàn gia súc, gia cầm của 8/8 huyện, thành phố, thị xã. Cụ thể, đợt 1: Từ ngày 24/02/2017 - 24/3/2017; đợt 2 từ ngày 20/8/2017-20/9/2017, tiêm phòng đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. Yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% trong diện tiêm (80% tổng đàn), tiêm đúng loại vắc xin, đúng kỹ thuật, đảm bảo thời gian, ghi chép đầy đủ, chính xác số động vật được tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định.

Vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của Cục Thú y tại Công văn số 2151/TY-DT ngày 24/10/2016 về việc thông báo lưu hành vi rút LMLM, Cúm gia cầm, Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016 để tiêm đúng chủng loại vắc xin; hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Đối với vắc xin LMLM: tiêm cho đàn trâu, bò theo “Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020” của Bộ nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016, loại vắc xin sử dụng là type O, (Riêng huyện Minh Hóa thực hiện tiêm phòng vắc xin LMLM theo Chương trình 30a).
- Các loại vắc xin khác (như THT trâu bò, Dịch tả lợn, Dại, Tam liên, Cúm gia cầm...) thì người chăn nuôi phải đăng ký với Trạm Chăn nuôi và Thú y địa phương để được cung ứng đúng chủng loại, triển khai tiêm phòng theo quy định của Tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Riêng vắc xin THT trâu bò (100.000 liều), Dịch tả lợn (150.000 liều) do Trung ương hỗ trợ để tiêm phòng trong đợt I năm 2017 theo Phương án số 2392/PA-SNN-CNTY ngày 21/12/2016.
Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Chủ động theo dõi lịch tiêm phòng của địa phương để hỗ trợ bắt giữ gia súc, gia cầm phục vụ tiêm phòng tại hộ bảo đảm cho đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ vắc xin theo quy định.


Cao Hải - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

[Trở về]