Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền ứng dụng hỗ trợ Zalo trong tra cứu Thủ tục hành chính 
 

Thực hiện chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần VNG, đơn vị chủ quản của ứng dụng Zalo, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng Zalo hỗ trợ khai thác thông tin dịch vụ công tỉnh Quảng Bình từ ngày 01/3/2019. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận 15.450 người quan tâm và trung bình có trên 500 lượt tra cứu hàng tháng. Tuy nhiên, với số liệu thống kê như vậy, cho thấy vẫn còn nhiều công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính/dịch vụ công (TTHC/DVC) chưa được phổ biến, hướng dẫn tiếp cận, khai thác tiện ích tra cứu thông tin qua ứng dụng Zalo.

Vì vậy, thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ phận một cửa của chi cục tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tại trang Zalo “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình”. Danh mục các dịch vụ hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn ứng dụng Zalo để khai thác thông tin dịch vụ công: Nội dung cụ thể tại đây

[Trở về]