Bản in     Gởi bài viết  
Đề cương tuyên truyền kết quả đại hội công đoàn các cấp và đại hội công đoàn Quảng Bình lần thứ XVIII 
 

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 15 - 16 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình khóa XVIII để các CĐCS tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y tuyên truyền đến các công đoàn viên Chi cục tìm hiểu.

Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

 

[Trở về]