Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch phát động dợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỹ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình; 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi; 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 
 Thực hiến Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 20/6/2018 của liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỹ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (01/7/1989 - 01/7/2019), kỷ niệm 70 năm ngày Quảng bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019); kỹ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), ban thường vụ công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch pát động đợt thi đua đặc biệt, với chủ đề " Phát huy truyền thống quê hương " Hai giỏi", quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững"

Nội dung cụ thể tại đây

[Trở về]