Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò trong năm 2017 
Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM) cho đàn trâu bò, ngày 10/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin LMLM năm 2017.

Theo đó, trong năm 2017 sẽ tổ chức 02 đợt tiêm phòng cho 140.845 con trâu, bò của 8/8 huyện, thành phố, thị xã. Cụ thể, đợt 1: Từ ngày 24/02/2017 - 24/3/2017; đợt 2 từ ngày 20/8/2017 - 20/9/2017, tiêm phòng đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. Vắc xin sử dụng là loại vắc xin LMLM type O tiêm cho trâu, bò theo hướng dẫn của Cục Thú y và cần được thực hiện liên tục giữa các đợt tiêm chính. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm phòng phải đạt 100% trong diện tiêm (80% tổng đàn)…
Việc tiêm phòng vắc xin LMLM nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn trâu, bò, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, bảo vệ sức khỏe đàn trâu, bò, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như bảo vệ sức khoẻ con người.


Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

[Trở về]