Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2023 
 

Thực hiện Công văn số 826/SNN-TTr ngày 07/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ trọng tâm tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2022 như sau:

1. Luật an toàn thực phẩm 2010

2. Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023

3. Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

4. Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

5. Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

6. Thông tư 09/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

7.  Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT quy định về giám định  pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8. Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9. Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10. Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11. Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12. Quyết định 17/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13.  Nghị quyết số  27-NQ/TW ngày 09 /11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trưng ương khóa III về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới

14. Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 23/3/2023 của Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 09 /11/2022 của Ban Chắp hành trung ương khóa XIII.

15. Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 CHỈ THỊ của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

16. Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình

Thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025

            17. Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

            18. Kế hoạch số 263/KH-UBND ngà 27/2/2023 của UBND tỉnh phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Quảng Bình năm 2023

            19. Kế hoạch 264/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND tỉnh phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue tỉnh Quảng Bình năm 2023.

20. Công văn số 03/BCĐ ngà 09/01/2023 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống ma túy

21. Công văn 504/UBND-NCVX ngà 23/3/2023 về chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông.

[Trở về]