Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2023 
 

Thực hiện Công văn số 1805/SNN-TTr ngày 05/7/2023 của SởNôngnghiệpvà PTNT về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục phápluật tháng7/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thông báo các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2023 như sau:

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020

2. Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

3. Luật Thanh tra 2022

4. Nghị định 43/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra

5. Nghị định 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

6. Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

7. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

8. Kế hoạch 875/KH-UBNDngày10/5/2023 về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Quảng Bình giai đoạn2023-2024

9. Kế hoạch 2692/KH-SNN ngày 17/10/2022 về hành động của Sở Nông nghiệp và PTNT về “tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10. Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023củaUBNDtỉnh ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơsởdữliệuquảnlý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến các tổchức, cánhâncó liên.

11. phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đìnhthươngbinh,liệt sĩ, người có công với cách mạng”

12. Ngày 30-7 là ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

[Trở về]